Failed to save scheduled backup : Deletion of old backups is only supported when a date-based destination is used, and strftime substitutions are enabled

Или как да направим разделени по година/месец/ден бекъпи във Virtualmin/Webmin.

При настройка на бекъпа, в “Destination and format” карето, избираме директорията, в която искаме да се прави бекъпа.
До тук всичко е супер, но ако искаме и бекъпите автоматично да се изтриват след Х дни, трябва да напишем директорията така:

/my_backups/%y/%m/%d