Или как да направим разделени по година/месец/ден бекъпи във Virtualmin/Webmin. При настройка на бекъпа, в […]