Брой конекции от клиентски IP-та?

Заглавието може би не е много точно, но идеята е, че с тази команда можете да видите от всяко IP колко отворени connection-и (връзки) има в момента към вашият сървър:

netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Демонстрация:

blagomir@firefly:~$ netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
      1 173.194.34.73
      3 64.34.119.101

Цифрата е броя отворени конекции последвана от IP адреса.