str_split – най-лесния начин да си форматирам цифрите :-)

Как ми трябваше начин да разделя дългите номера на товарителниците за да са по-читаеми за хората… а всъщност е толкова лесно 🙂
Ако и вие искате да разделите дългите си цифри, използвайте str_split