Как да изкараме всички картинки от PDF файл?

Елементарно Уотсън! 🙂

За целта използваме командата “pdfimages“, но първо трябва да инсталираме това:

apt-get install poppler-utils

Нека нашият PDF файл се казва test.pdf. За да изкараме картинките от него, използваме следната команда:

pdfimages -j test.pdf img

Това ще извади всички картинки от PDF файла като .jpg с префикс “img”. Пример: img-001.jpg, img-002.jpg