Инсталация на ioncube под Debian

1. Сваляме ioncube файловете, отговарящи на нашата конфигурация. Списък с файловете можете да намерите тук

wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz .

2. Разархивираме

tar -xvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

3. Така получената директория с име ioncube местим на по-подходящо място:

mv ioncube /usr/local/

4. Създаваме файл с описание за ioncibe extension-a

nano /etc/php5/conf.d/ioncube.ini

и в него пишем следният ред:

zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so

5. Рестартираме Apache и сме готови 🙂

/etc/init.d/apache2 restart