CodeIgniter translation class / ci-better-lang

След като вчера написах, че функционалността на CI Language class-a не ми е достатъчна, ето какво сглобих набързо @github

Тъй като предполагам, че това няма да е единственият github проект, който ще бъде публикувант тук, добавих нов widget в дясната колона за по-лесното следене на проектите 🙂