Home > Windows > Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot open the Outlook window

Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot open the Outlook window

Проблема е лесен за решаване. Отваряме Start > Run и пишем Outlook.exe /resetnavpane

Categories: Windows Tags:
Вижте всички статии от
Technology lover
Този автор е написал 157 статии