Конвертиране на h264 до… формат за гледане с VLC player?

Една команда, която да ми напомня как да конвертирам записите от CCTV камерите в клипчета (mp4), които лесно да се гледат чрез VLC player или директно през уеб video player.

avconv -y -re -i /path/to/file.h264 \
-vcodec libx264 -bufsize 1000k -deinterlace -threads 0 \
-acodec libvo_aacenc /path/to/output.mp4