Home > Debian, Linux > Права за писане от всички членове на групата (quick note)

Права за писане от всички членове на групата (quick note)

chmod g+rw -R folder/
Categories: Debian, Linux Tags:
Вижте всички статии от
Technology lover
Този автор е написал 158 статии