За да увеличим максималния брой на отворени файлове за определен процес, трябва да напишем следната […]