Ако видите този проблем в mailq опашката, най-вероятната грешка е, че нямате set-нат smtp_helo_name. В […]