Home > How to ... ?, Linux, Quick Tips > lost connection with while performing the HELO handshake

lost connection with while performing the HELO handshake

Ако видите този проблем в mailq опашката, най-вероятната грешка е, че нямате set-нат smtp_helo_name.

В /etc/postfix/main.cf добавяме:

smtp_helo_name = full.hostname.tld
Вижте всички статии от
Technology lover
Този автор е написал 158 статии