Подробно описание на Amazon EC2 инстанциите

Наскоро пуснах и инсталирах (успешно!) една Amazon EC2 инстанция (машина/сървър).
Проблема ми беше, че при избор на въпросната инстанция имаше само падащо меню с имената им и пълното описание липсваше. Естествено “скрито” в документацията… кой чете документация в днешно време? 🙂
Ето пълното описание на Amazon EC2 инстанциите. Текста е copy/paste от Amazon

Standard Instances

Instances of this family are well suited for most applications.

Small Instance

1.7 GB memory
1 EC2 Compute Unit (1 virtual core with 1 EC2 Compute Unit)
160 GB instance storage (150 GB plus 10 GB root partition)
32-bit platform
I/O Performance: Moderate
API name: m1.small

Large Instance

7.5 GB memory
4 EC2 Compute Units (2 virtual cores with 2 EC2 Compute Units each)
850 GB instance storage (2×420 GB plus 10 GB root partition)
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: m1.large

Extra Large Instance

15 GB memory
8 EC2 Compute Units (4 virtual cores with 2 EC2 Compute Units each)
1,690 GB instance storage (4×420 GB plus 10 GB root partition)
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: m1.xlarge

High-Memory Instances

Instances of this family offer large memory sizes for high throughput applications, including database and memory caching applications.

High-Memory Extra Large Instance

17.1 GB of memory
6.5 EC2 Compute Units (2 virtual cores with 3.25 EC2 Compute Units each)
420 GB of instance storage
64-bit platform
I/O Performance: Moderate
API name: m2.xlarge

High-Memory Double Extra Large Instance

34.2 GB of memory
13 EC2 Compute Units (4 virtual cores with 3.25 EC2 Compute Units each)
850 GB of instance storage
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: m2.2xlarge

High-Memory Quadruple Extra Large Instance

68.4 GB of memory
26 EC2 Compute Units (8 virtual cores with 3.25 EC2 Compute Units each)
1690 GB of instance storage
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: m2.4xlarge

High-CPU Instances

Instances of this family have proportionally more CPU resources than memory (RAM) and are well suited for compute-intensive applications.

High-CPU Medium Instance

1.7 GB of memory
5 EC2 Compute Units (2 virtual cores with 2.5 EC2 Compute Units each)
350 GB of instance storage
32-bit platform
I/O Performance: Moderate
API name: c1.medium

High-CPU Extra Large Instance

7 GB of memory
20 EC2 Compute Units (8 virtual cores with 2.5 EC2 Compute Units each)
1690 GB of instance storage
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: c1.xlarge