GNU Screen – .screenrc

Не веднъж съм говорил за GNU Screen, но днес ще публикувам моят hardstatus.
Той се записва в ~/.screenrc и изглежда по този начин:

vbell on
autodetach on
defscrollback 2048
 
hardstatus alwayslastline "%{= kG}[ %{G}%H ]%{g} [%l] [%= %{=kw}%?%-Lw%?%{r}(%{W}%n*%f%t%?(%u)%?%{r})%{w}%?%+Lw%?%?%= %{g}][%{B}%d.%m.%Y %{W}%c %A %{g}]"