Как да намерим активните компютри в локалната мрежа?

Текущият пост произлезе от това, че трябваше да разбера кое е IP-то на лаптопа ми, който беше включен в локалната мрежа, но нямах физически достъп до него.

За да сканираме цялата мрежа и да изведем активните IP-та трябва да инсталираме nmap

sudo apt-get install nmap

След това изпълняваме следната команда и следим резултата:

nmap -sP 192.168.0.1-255

Така ще сканираме всички IP–та в мрежата, започвайки от 0 и стигайки до 255.

Резултат:

blagomir@dragonfly:~$ nmap -sP 192.168.1.0-255
 
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2010-11-11 13:11 EET
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.00086s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.99
Host is up (0.0045s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.100
Host is up (0.0045s latency).
Nmap scan report for dragonfly (192.168.1.104)
Host is up (0.00036s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.105
Host is up (0.0040s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.106
Host is up (0.0039s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.108
Host is up (0.0020s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.109
Host is up (0.0032s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.110
Host is up (0.0032s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.112
Host is up (0.0028s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.113
Host is up (0.0028s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.116
Host is up (0.0013s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.120
Host is up (0.0062s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.133
Host is up (0.00083s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (14 hosts up) scanned in 2.37 seconds