Проблем при компилиране на PHP с опция –with-ssl

За пореден път се натъкнах на грешката:

configure: error: Cannot find OpenSSL's <evp.h>

Решението е много просто. Инсталираме libssl-dev, но разбира се след като имаме инсталиран openssl.

apt-get install libssl-dev