Как да инсталираме SSL сертификат на Nginx сървър?

Първа стъпка разбира се е да имате сертификат 🙂 Копирайте файловете (.crt/.pem и .key) на вашата машина.

Редактираме nginx.conf, който ако сте инсталирали nginx от package management system се намира тук: /etc/nginx/nginx.conf

server {
 
  listen  443;
 
  ssl  on;
  ssl_certificate  /etc/ssl/certificate.crt; (или .pem)
  ssl_certificate_key  /etc/ssl/certificate.key;
 
  server_name bgtechblog.com;
  location / {
	root  /home/bgtechblog.com/root/;
	index index.html;
  }
 
}

Последната стъпка е да рестартираме nginx за да приеме новите промени:

/etc/init.d/nginx restart

Лесно, нали?