Изпращане на писма през Mandrill чрез Postfix

След известно търсене на най-добрата 3rd part компания, през която да изпращам мейлите на 2 от сървърите ми, се спрях на Mandrill. Може би не е най-добрата, а може и да е, това ще видим в последствие.
Всеки може да се регистрира безплатно и да тества 🙂

Сега на върпоса.
Трябваше ми да изпращам мейлите без да променям всеки application на сървърите и да му пипам функцийте за изпращане на мейли. Най-лесният начин, за който се сетих, беше да инструктирам postfix да изпраща всеки изходящ мейл към сървъра на Mandrill. Как става това? Ето как:

Във файла (ако го няма го създаваме) /etc/postfix/sasl_passwd пишем:

[smtp.mandrillapp.com] YOUR_USERNAME:YOUR_API_KEY

И…

postmap /etc/postfix/sasl_passwd

Редактираме файла /etc/postfix/main.cf и добавяме тези редове най-долу:

smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
 
relayhost = [smtp.mandrillapp.com

След като направим това, единственото, което ни остава е да рестартираме postfix и сме готови 🙂

/etc/init.d/postfix restart

За всеки случай можете да следите /var/log/syslog за евентуални грешки:

tail -n 20 -f /var/log/syslog