Home > How to ... ? > Списък с всички симлинкове (symlinks) в папка… рекурсивно

Списък с всички симлинкове (symlinks) в папка… рекурсивно

ls -lR /path/to/folder/ | grep ^l
Categories: How to ... ? Tags:
Вижте всички статии от
Technology lover
Този автор е написал 158 статии