Home > Cent OS, Quick Tips > bash: phpize: command not found

bash: phpize: command not found

Ако ви липсва phpize, то най-вероятно нямате php-devel package. За целта под Cent OS пишем следното:

yum install php-devel
Categories: Cent OS, Quick Tips Tags:
Вижте всички статии от
Technology lover
Този автор е написал 158 статии