ea_store.c:683: error: ‘zend_property_info’ has no member named ‘ce’

Тази грешка се получи при опит да инсталирам eAccelerator на CentOS машишна, но дистрибуцията няма значение, по-скоро версията на PHP.

Ето решението, просто правим малка промяна в ea_store.c (добавяме 2-те реда с # пред тях):

zend_property_info* parent_info = NULL;  
 
#ifdef ZEND_ENGINE_2_2 
    return (child_info->ce != from); 
#endif 
 
if (parent && zend_hash_quick_find(&parent->properties_info, p->arKey, p->nKeyLength, p->h, (void **) &parent_info)==SUCCESS) {