Как да преброим броя файлове в една директория?

За да проверим колко log файла има в конкретната директория използваме следната команда:

ls -l | grep .*.log | wc -l